Het belang van verzekeringen voor
e-commerce ondernemers

Als e-commerce ondernemer sta je voor talloze uitdagingen en risico’s. Zakelijke verzekeringen zijn een essentieel instrument om je online bedrijf te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen die anders desastreuze financiële gevolgen kunnen hebben. Vaak zien wij in de praktijk dat ondernemers te laat beginnen met het verzekeren van hun onderneming. Vooral binnen e-commerce is de aansprakelijkheid erg belangrijk. We kennen allemaal wel het verhaal van de kat in de magnetron bijvoorbeeld. Wij van IMPOSTO zijn zelf geen verzekeringsspecialisten en adviseren ook niet op verzekeringen, echter zijn wij wel voorstander van een goede basis leggen binnen een onderneming en vinden wij dat verzekeringen hierbij een must zijn.

Hieronder bespreken we waarom het van belang is om zakelijke verzekeringen af te sluiten, met speciale aandacht voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het verzekeren van voorraad en inventaris.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is cruciaal voor elke e-commerce ondernemer. Deze verzekering dekt schadeclaims die voortvloeien uit schade aan derden door jouw bedrijf. Dit kan gaan om materiële schade, letselschade of schade aan eigendommen van anderen. Bijvoorbeeld, als een klant gewond raakt door een defect product dat je verkoopt of als een fout in de levering schade veroorzaakt bij een klant, dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de kosten van claims en juridische procedures. Zonder deze verzekering kunnen dergelijke incidenten leiden tot hoge kosten die je bedrijfsfinanciën zwaar kunnen belasten of zelfs tot faillissement kunnen leiden.

Concreet voorbeeld:

Een e-commerce ondernemer maakt gebruik van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wanneer een klant gewond raakt door een defect product dat via hun webshop is verkocht en een schadeclaim indient.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor e-commerce ondernemers is de arbeidsongeschiktheidsverzekering van vitaal belang. Deze verzekering biedt een inkomen als je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Als eigenaar van een e-commerce bedrijf ben je vaak afhankelijk van je eigen arbeid om de webshop draaiende te houden en inkomsten te genereren. Een langdurige ziekte of blessure kan dan een enorme financiële impact hebben. De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een inkomen hebt tijdens de periode dat je niet kunt werken, zodat je je kunt richten op je herstel zonder je zorgen te maken over financiële problemen.

Concreet voorbeeld: 

Als een e-commerce ondernemer langdurig ziek wordt en niet kan werken, zorgt de arbeidsongeschiktheidsverzekering ervoor dat hij toch een inkomen ontvangt tijdens zijn herstelperiode.

Verzekeren van voorraad en inventaris

Naast persoonlijke en juridische bescherming is het ook belangrijk om je fysieke bezittingen te beschermen. De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan je bedrijfsinventaris en voorraden door bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade. Stel je voor dat een brand je magazijn vernietigt en daarmee je volledige voorraad en apparatuur. Zonder verzekering zou dit een enorme financiële klap betekenen, mogelijk het einde van je e-commerce bedrijf. Met een goede inventaris- en goederenverzekering kun je deze verliezen dekken en je bedrijf weer opbouwen na een calamiteit.

Concreet voorbeeld: 

Een e-commerce ondernemer kan een verzekering voor goederen en inventaris gebruiken om de kosten te dekken van schade aan zijn magazijnvoorraad en apparatuur door een onverwachte brand of diefstal.

Waar ga je beginnen?

Allemaal leuk natuurlijk die uitleg, maar hoe ga je nu echt beginnen met stappen zetten voor zo’n verzekering? En bij welke aanbieder moet ik wat dan gaan verzekeren? Grote spelers binnen de zakelijke verzekeringen zijn bijvoorbeeld Centraal Beheer Achmea, Nationale Nederlanden en Interpolis. Neem dus ook gerust even een kijkje op hun website.

Wij van IMPOSTO hebben ook al wat onderzoek voor je gedaan en wij kwamen tot de conclusie dat voor een e-commerce ondernemer deze grote spelers niet echt aansluiten. Veel verzekeraars houden zich namelijk helemaal niet bezig met e-commerce. Voor de bovengenoemde verzekeringen hierboven is het van belang dat de verzekeraar ook echt snapt wat je doet, dit voor het juist kunnen verzekeren, maar ook zodat er geen discussie is over het uitkeren van een schadevergoeding bijvoorbeeld.

Uit ons onderzoek bleek dat Insify van onze eigen Nederlandse bodem wel snapt wat er voor een e-commerce ondernemer van belang is. Wij hebben contact met ze gehad en vanuit ons klantenportfolio de verschillende casussen doorgesproken, voor elke casus hadden ze al een kant-en-klare oplossing en waren wij dus niet de eerste met deze vraag. Dat werkt vertrouwen! Je kunt ze ook eenvoudig bereiken via WhatsApp, bellen en mail, dat is tegenwoordig ook niet meer vanzelfsprekend helaas.

Wat kost verzekeren?

Insify heeft speciaal voor e-commerce een stuk van hun website gereserveerd, hierop kun je precies berekenen wat een of meerdere verzekeringen jouw onderneming zullen kosten. Druk op de knop hieronder om naar deze website te gaan en eenvoudig de premie te berekenen.

Disclaimer: IMPOSTO is geen verzekeraar en biedt geen verzekeringsadvies. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen vervanging voor professioneel advies van een gekwalificeerde verzekeringsadviseur. Hoewel we streven naar nauwkeurige en actuele informatie, kunnen we de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud niet garanderen.

Hulp nodig?